Το όραμα μας

Θέλουμε η Ελίν Βιοκαύσιμα να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά και δυναμικά, διατηρώντας, την ανθρωπιά, τις ηθικές αξίες και το φιλικό, ομαδικό και οικογενειακό κλίμα που την χαρακτηρίζουν.
– Να είναι πάντα ευέλικτη, καινοτόμος, διορατική και πρωτοπόρος και να εκπέμπει ένα αίσθημα σιγουριάς και θετικής ενέργειας.
– Να είναι πάντα προσηλωμένη στην πραγματική προστασία του Περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα και να δραστηριοποιείται σε τομείς που δεν προσκρούουν στις πεποιθήσεις της για τον Άνθρωπο, και την Ηθική, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
– Να έχει την απαραίτητη κερδοφορία που θα της επιτρέπει να εφαρμόζει τα παραπάνω προς όφελος των ανθρώπων της και των μετόχων της.

Η ιστορία της εταιρίας μας με δυο λόγια

Η ιδέα δημιουργίας της Ελίν Βιοκαύσιμα ξεκινά πρίν από την «τυπική» ίδρυση της εταιρίας και συγκεκριμένα από το 1988, όταν δηλαδή ο αείμνηστος καθηγητής του ΕΜΠ Σταμούλης Στούρνας, πρότεινε στην τότε Διοίκηση της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ και συγκεκριμένα στον Γενικό Διευθυντή εκμετάλλευσης Γιάννη Κουρούκλη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χάρη Κυνηγό, να αναμειχθεί η ΕΛΙΝΟΙΛ με το βιοντίζελ. Έτσι η Ιστορία μας χωρίζεται σε δύο περιόδους:

A. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΙΝΟΙΛ

Νοέμβριος 1988

Συμμετοχή σε πρόγραμμα ALTENER με θέμα «Διείσδυση βιοντήζελ στην Ελληνική αγορά», σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το Αυστριακό Ινστιτούτο IMU.

Καλοκαίρια 1999 και 2000

Εισαγωγή για πρώτη φορά βιοντήζελ στην Ελλάδα και πιλοτική διάθεσή του στην Θράκη από το δίκτυο πρατηρίων Ελιν.

Δεκέμβριος 1999

Εισαγωγή για πρώτη φορά βιοντήζελ στην Ελλάδα και διάθεσή του στην Θράκη από το δίκτυο πρατηρίων Ελιν.

Απρίλιος 2000

Συμμετοχή σε πρόγραμμα ALTENER για την μελέτη δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοντήζελ στην βορειοανατολική Ελλάδα σε συνεργασία με το ΕΜΠ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Αυστριακό Ινστιτούτο Βιοκαυσίμων (ΑΒΙ).

Σεπτέμβριος 2003

Ανάθεση μελέτης Μονάδας παραγωγής Βιοντήζελ 8.000 ΜΤ στην Γερμανική εταιρεία Petrotec Biodiesel GMBH.

Δεκέμβριος 2003

Αγορά οικοπέδου 9.5 στρεμμάτων στην Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Άνοιξη 2004

Απόφαση αλλαγής της παραγωγικής ικανότητας σε 40.000 ΜΤ με δυνατότητα επέκτασης σε 80.000 ΜΤ με νέο προϋπολογισμό επένδυσης,11 εκ.€

Φθινόπωρο 2004

Η ΕΛΙΝΟΙΛ εγγράφεται στο ΕΒΒ (European Biodiesel Board), σαν συνδεδεμένο μέλος.

Φθινόπωρο 2004

Ανάθεση κατασκευαστικής μελέτης σε ελληνική εταιρία μελετών.

Ιούλιος 2005

Απόφαση έναρξης της επένδυσης μέσω θυγατρικής.
Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΙΝ

Αύγουστος 2005

  • Ιδρύεται η Ελιν Βιοκαύσιμα, 100% θυγατρική της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
  • Ανάθεση της κατασκευής του εργοστασίου στην Ελιν Τεχνική – Έναρξη εκσκαφών.

Νοέμβριος 2005

  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από 200 χιλ σε 5 εκ.€ και εξαγορά από την ΕΛΙΝΟΙΛ του οικοπέδου, των αδειών, της τεχνογνωσίας κ.λ.π.
  • Η Ελίν Βιοκαύσιμα γίνεται τακτικό μέλος του ΕΒΒ (European Biodiesel Board).

Αύγουστος 2006

  • Αγορά οικοπέδου 4 στρεμμάτων όμορου του αρχικού.
  • Ένταξη της επένδυσης στον αναπτυξιακό Νόμο. Το τελικό ποσοστό επιδότησης ανήλθε σε 18.5 %.

Μάρτιος 2007

Αλλαγή μετοχικής σύνθεσης με αγορά πλειοψηφικού πακέτου από τον Γ. Κουρούκλη.

Μάιος 2007

Ολοκλήρωση εργασιών κατασκευής του εργοστασίου.

Νοέμβριος 2007

Ο Πρόεδρος της Ελιν Βιοκαύσιμα Λ. Αντωνακόπουλος εκλέγεται μέλος του Δ.Σ. του ΕΒΒ, (European Biodiesel Board).

Φεβρουάριος 2008

Αύξηση παραγωγικής ικανότητας στους 80,000 ΜΤ

Απρίλιος 2010

Κατάθεση στην ΡΑΕ μελέτης για Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με βιοαέριο από αναερόβια ζύμωση.

Οκτώβριος 2010

Η Ελιν Βιοκαύσιμα λαμβάνει άδεια ηλεκτροπαραγωγής 3 ΜW

Δεκέμβριος 2010

Υπογράφεται προσύμφωνο με την εταιρεία THOENI για την επένδυση του Βιοαερίου.

Ιανουάριος 2011

Ίδρυση Θυγατρικής “Πράσινο Λάδι” για την συλλογή τηγανελαίων.

Αύγουστος 2012

Υπογραφή σύμβασης με BDI – BioEnergy International AG για την αναβάθμισης του εργοστασίου του Βόλου με στόχο την χρήση τηγανελαίων και ζωικών λιπών σαν αποκλειστική πρώτη ύλη.

Νοέμβριος 2012

Απόφαση να μη προχωρήσει η επένδυση του Βιοαερίου, μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Κράτους να επιβάλει έκτακτο φόρο επί του τζίρου των παραγωγών ΑΠΕ. Η απόφαση αυτή εξανεμίζει την απόδοση της επένδυσης και καθιστά εξαιρετικά ριψοκίνδυνη κάθε σχετική επένδυση στην Ελλάδα.

Δεκέμβριος 2013

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης και έναρξη λειτουργίας με την νέα παραγωγική διαδικασία.

Οικονομικά στοιχεία

Η εταιρεία Ελιν Βιοκαύσιμα συνδέεται με τον Όμιλο της ΕΛΙΝΟΙΛ, η οποία κατέχει το 37% των μετοχών της.
Η ΕΛΙΝΟΙΛ – Ελληνική Εταιρεία Πετρελαίων ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1954, δραστηριοποιείται στην ενεργειακή αγορά της Ελλάδας, διαθέτοντας υγρά και στερεά καύσιμα για την Ελληνική Βιομηχανία, πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων, πετρέλαιο θέρμανσης σε οικίες, εκτεταμένο δίκτυο εφοδιασμού σκαφών αναψυχής, λιπαντικά για την βιομηχανία και τα αυτοκίνητα, αλλά και λιπαντικά ναυτιλίας στην Ελλάδα και σε 120 λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Επίσης διαθέτει σημαντικές υποδομές, όπως 3 εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων, και μεγάλο στόλο ΙΧ βυτιοφόρων. Διαθέτει επίσης στόλο δεξαμενόπλοιων, 2 εκ των οποίων σχεδιάσθηκαν και ναυπηγήθηκαν ειδικά για τον εφοδιασμό του δικτύου πρατηρίων της Ελίν στα Ελληνικά νησιά.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ κατέχει το 100% των μετοχών των εξής θυγατρικών :

Ελιν Τεχνική :Κατασκευές
Ελιν Ναυτική :Διαχείρηση πλοίων
Ελιν Σταθμοί :Διαχείρηση πρατηρίων
Ελιν Ανανεώσιμες :Προετοιμασία παραγωγής Βιομάζας

Μετοχική Σύνθεση & Διοικητικό Συμβούλιο της Ελίν Βιοκαύσιμα

Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 5.205.000 διαιρούμενο σε 125.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 41,64 η κάθε μία και η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως:

Μετοχική Σύνθεση

ΜέτοχοιΑριθμός ΜετοχώνΠοσοστό Συμετοχής
Γιάννης Κουρούκλης68.76055%
ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.46.25037%
Στέφανος Κυνηγός6.2505%
Λευτέρης Αντωνακόπουλος3.7403%

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους εξής:

Γιάννης ΚουρούκληςΠρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος ΚυνηγόςΑντιπρόεδρος
Γεώργιος ΤσούνιαςΜέλος
Γιάννης ΑληγιζάκηςΜέλος
Λευτέρης ΑντωνακόπουλοςΜέλος
Βασίλης ΝτουρτόγλουΜέλος

Η θητεία του Δ.Σ. λήγει στις 31/06/2021