Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση δύο νέων παραγωγικών μονάδων.

Η Ελίν Βιοκαύσιμα ιδρύθηκε το 2005, με σκοπό την παραγωγή βιοντήζελ και έμφαση στην χρήση αποβλήτων σαν πρώτες ύλες.

Στα μέσα του 2007 ολοκληρώθηκε η κατασκευή και ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας παραγωγής βιοντήζελ στην 2η Βιομηχανική περιοχή Βόλου. Η μονάδα, με παραγωγική δυνατότητα 80,000 ΜΤ/έτος, χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη φυτικά έλαια, από τα οποία μέχρι 40% μπορούσαν να είναι τηγανέλαιο.

Τα βιοκαύσιμα και ιδιαίτερα το βιοντήζελ αποτελούν την πιο άμεση και αποτελεσματική εναλλακτική λύση για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων κίνησης. Γι’αυτό η Ε.Ε. με διαδοχικές οδηγίες υποστηρίζει σθεναρά την χρήση τους.

Ωστόσο, η περιβαλλοντική απόδοση, (μείωση των αερίων του θερμοκηπίου), δεν είναι ίδια για όλα τα βιοκαύσιμα. Ενώ το βιοντήζελ παράγεται από φρέσκα λάδια, επιτυγχάνει μείωση των αερίων θερμοκηπίου από 20% ως 55%, όταν παράγεται από τηγανέλαια και ζωικά λίπη η αντίστοιχη απόδοση κυμαίνεται από 83% ως 90%.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την σαφή τάση κυβερνήσεων αλλά και περιβαλλοντικών οργανώσεων τόσο στην Ε.Ε., όσο και διεθνώς, να υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την χρήση βιοκαυσίμων από απόβλητα, οδήγησε την Ελίν Βιοκαύσιμα στην απόφαση να επενδύσει στην κατεύθυνση αυτή.

Έτσι μετά από πολύ ενδελεχή έρευνα, κατέληξε στην συνεργασία με την BDI – BioEnergy International AG., που αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία παραγωγής βιοντήζελ από απόβλητα, για την κατασκευή δύο νέων μονάδων:

  • Μονάδα όξινης εστεροποίησης και
  • μονάδα απόσταξης βιοντήζελ.

Αποφασίσαμε αυτή την επένδυση, ύψους σχεδόν 5 εκατομμυρίων ευρώ, κατά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης στην Χώρα μας γιατί πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε την κρίση, είναι να κοιτάμε μπροστά και να αναπτυσσόμαστε με παραγωγικές, έξυπνες και περιβαλλοντικά συνεπείς επενδύσεις, σε πείσμα των δυσκολιών και των δυσοίωνων προβλέψεων.

Η επένδυση ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, χάρη στην υποστήριξη της AlphaLeasing και επιδοτήθηκε κατά 25% περίπου από τον Αναπτυξιακό Νόμο.